top of page

ENVIRONMENTAL SCULPTURE

באחת השבתות התכנסו תושבי בית לחם הגלילית להפנינג יצירת הדרקון מיחזורון. הם הגיעו מצוידים בשקיות זבל ובקבוקים והמצב רוח טוב. את ה"זבל" שאספו דחסו לחלל הפסל. בשלב הבא יצקו התושבים על הפסל בטון ולפני שהספיק להתייבש קישטוהו באבני פסיפס שונות.

 

בשבת שלאחר מכן התכנסו שוב התושבים בכדי לצבוע את הפסל.

הפעילות החווייתית המשותפת הרימה את מורל הקהילה ונתנה תחושה של "ביחד". הפסל מוצב ליד גן המשחקים ומשמש את הילדים למשחק ואת כלל הקהילה לישיבה ולנוי.

 

הפסל ה"ירוק" עמיד בכל תנאי מזג האוויר, הוא חזק, יציב ובטיחותי וניתן ליהנות ממנו הן כמוצר נוי קישוטי ייחודי לחצר או לגינה והן כמוצר לישיבה ומשחק.

עיצוב הפסל נקבע בהתאם לצרכיו ורצונותיו של הלקוח ובהתאם לסביבה בו הוא יוצב.

 

בשנים האחרונות אני עוסקת בפיסול סביבתי (מחוץ לכותלי הבית), וממחזרת אשפה בתהליך היצירה.

מזמיני מיזם פסל "ירוק" שותפים להתהוות הפסל: הקבוצה יכולה להיות מכלל האוכלסיה: עובדי מפעל, תושבי מושב, בתי ספר, גנים ועוד.

 

שלד הפסל מעוצב על ידי בברזל, בבית מלאכה. לאחר מילוי חלל הפסל באשפה (בקבוקים, עיתונים וכד') ויציקת בטון, ניתן לקשט אותו בהטבעות פסיפס מחומרים שונים. בשלב זה אי אפשר להזיזו אלה בעזרת מלגזה גדולה מאוד או מנוף. השלב האחרון הוא צביעה וציור על פני הפסל.

 

המשתתפים בפעילות זו עובדים כצוות בנגע לתכנון, לביצוע ולחלוקת התפקידים, ונהנים הנאה כפולה: הן מההפנינג היצירתי המשותף והן מהתוצאה.

הפסל המוגמר נותן למשתתפים בתהליך היצירה תחושת ביטחון ושייכות לסביבה וגאווה קבוצתית ופרטית כלפי התוצר המפאר את סביבתם.

bottom of page